Top
STORIES

VAN EYCK, MAESTRUL TEMELOR ASCUNSE III

Când analizăm o pictură, fiecare dintre noi încercăm să observăm imagini cât mai detaliate asupra viziunii artistului. Uneori, viziunea unui artist poate fi duplicata și regăsită în alte picturi, observând astfel modul cum se dezvoltă o temă. Temele regăsite în tablouri nu numai că-l leagă pe artist de munca lui, ci îl aduce pe acesta aproape de o viziune și convingere personală. Jan van Eyck, unul dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, este, de asemenea, “vinovat” pentru temele alese în cadrul lucrărilor sale.

Jan Van Eyck

Ajungem și la cea de-a treia pictură a lui Jan van Eyck, aceea a “Fecioarei și Pruncului cu Cancelarul Rolin”. Similar celorlalte două picturi, arcele sunt extrem de proeminente în construcția arhitecturală a camerei. De asemenea, în această pictură nu o regăsim pe Fecioara Maria în centrul imaginii, ea fiind plasată în partea dreaptă, în timp ce Cancelarul Rolin este poziționat în partea stângă. Ceea ce se remarcă în acest tablou, este imaginea Fecioarei Maria ce îl ține în brațe pe Pruncul Isus, în timp ce un înger – ce ține în mâini o coroană masivă – plutește deasupra capului Fecioarei. Totodată, Pruncul Isus ține în mâna stângă o cruce ornamentală, în timp ce mâna dreaptă este ridicată ușor în aer… Cancelarul Rolin fiind așezat într-o poziție ascendentă față de Fecioara Maria, cu mâinile ridicate în rugăciune, o carte așezată pe o pernă fiind deschisă în fața lui. În spatele coloanelor se poate observa o grădină, peisajul fiind întregit de două personaje, alături de un râu și un oraș aflat în depărtare. Deși tabloul oferă mai multe detalii, în prim-planul lui regăsim personajele prezentate anterior. Astfel, Fecioara Maria este așezată pe un scaun din marmură delicată, ea purtând o matie roșie (relativ) simplă. Mantaua Fecioarei este o țesătură amplă, pe marginile ei regăsind perle și pietre prețioase. Postura în care este reprezentată Fecioara amintește de aspectul ei tradițional, acela de înțelepciune infinită. Totodată, Fecioara nu îl privește pe Cancelar, dar, în schimb, privirea ei pare să se concentreze pe crucea ținută în mâna stângă de Pruncul Isus. Practic, piesa deținută de Pruncul Isus este un glob ce poartă o cruce deasupra, obiectul putând simboliza sacrifiul său inevitabil pe cruce. Crucea bătută în pietre prețioase reprezintă atât dorințele sale și puterea pământească, cât și convingerea sa spirituală. Împreună cu natura simbolică a crucii, se pare că Pruncul Isus este așezat pe o pânză albă, o referire la giulgiul cu care El a fost învelit în timp ce a fost depus în cripta funerară. De asemenea, Pruncul Isus își ține mâna dreaptă ridicată ușor în aer, ca un simbol al binecuvântării Cancelarului. În același timp, spre deosebire de cele două tablouri prezentate anterior, Cancelarul este reprezentat fără sfinți și la același nivel cu Fecioara; iar cartea aflată în fața lui este “Cartea Orelor”. Deși Cancelarul se roagă, având deschisă în fața lui cartea, niciunul dintre personaje nu pare să se privească unul pe celălalt, privirea acestuia părând că este orientată “pe lângă” Fecioară, în timp ce Fecioara Maria se uită spre crucea ținută în mână de Pruncul Isus, privirea lui Isus aflându-se într-o mișcare descendentă. Panoul este întregit de stâlpii arcelor, aceștia oferind privitorului o serie de sculpturi ce reprezintă scene biblice, precum Arca lui Noe, Expulzarea lui Adam și Eva din Rai, alături de scena uciderii lui Abel de către Cain. Toate cele trei sculpturi reprezintă pietatea originală și rezultatul consecințelor omenirii – stâlpii prezenți în structura arhitecturală a camerei oferind eterna poveste a căderii omenirii în păcat. O altă simbolistică este dată de grădina aflată în spatele personajelor, aici regăsind animale, cele două figuri și plante (florile fiind simbolul tradițional în reprezentarea Fecioarei). De exemplu, crinii albi sunt simbolul purității Fecioarei, în timp ce margaretele ne arată inocența ei. Totodată, în scena grădinii sunt reprezentate două tipuri de păsări: coțofene și păuni – în timp ce coțofenele sunt asociate morții, păunii fac aluzie la viața veșnică. Ca și alte referințe la păcatul originar, precum sculpturile întâlnite pe coloane și arce – simbol al sacrificiului lui Hristos – se pare că păsările indică alfa și omega. Peisajul este unul frumos reprezentat, punctul focal – extrem de bine detaliat pentru acea perioadă de timp – fiind unul dintre cele mai bine portrete dedicate acestui timp de artă. Adâncimea reprezentării peisajului aduce întregul acestui tablou într-un cadru mai realist și oferă un exemplu solid de perspectivă compozițională. În același timp, râul care curge între Cancelar și Fecioara Maria oferă o separație clară între cele două personaje, peisajele prezente în spatele lor fiind total diferite. În spatele Fecioarei Maria regăsim o lume Celestică, cu biserici și capele înconjurate de un zid, peisajul aflat în spatele Cancelarului reprezentând un oraș cu case și mănăstiri. Totodată, râul creează două lumi separate, singura lor legătură fiind barca și podul – aici fiind prezentă și o cruce, ceea ce implică faptul că sacrificiul lui Isus Hristos este ceea ce leagă cele două lumi: atât păcatul, cât și paradisul.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons