Top
INDUSTRY

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „RĂZBOI $I PACE”

Afis Conferinta razboi si Pace

Evenimentele privind dreptul proprietății intelectuale care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca continuă sub ciclul intitulat „Război $I pace”. Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și AgroTransilvania Cluster organizează Conferința națională „RĂZBOI $I PACE”, ediția a II-a, „Jocuri, mărci, interese” în 7 decembrie 2018.

Afis Conferinta razboi si Pace

Direcțiile de explorare propuse în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței se doresc a fi în primul rând practice, cum au fost, de altfel, și în cazul primei ediții (realizată în parteneriat cu Emerson), și anume de relevare a soluțiilor instanțelor judecătorești, de prezentare a unor chestiuni concrete ale domeniului abordat. Conferința este organizată de Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu” împreună cu Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” și AgroTransilvania Cluster. Printre speakeri se numără Prof. univ. dr. Viorel Roș, directorul Școlii Doctorale din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, președintele Comisiei de Științe Juridice a CNATDCU, președintele Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale; Directorul „Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale”, avocat coordonator al SCA Roș și Asociații; consilier în proprietate industrială, arbitru; „Fumuri și parfumuri” – Prof. univ. dr. Felix Arion, AgroTransilvania Cluster; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Departamentul de Științe Economice; „Marca înregistrată vs indicaţie geografică. Între complexitatea legislativă și aplicabilitatea practică” – Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, președinte al Senatului Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, conducător de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; „Unele opinii privind infracţiunea de contrafacere a mărcii” – Prof. univ. dr. Daniela Chiorean, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, avocat; „Proprietatea intelectuală tranzacţională. Mărcile” – Conf. univ. dr. Adrian Circa, director al Departamentului de drept privat și științe ale educației la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; avocat, Baroul Sibiu; „Protecţia parfumului: actualitate și perspective” – Dorin Deac, directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj; „Aspecte practice privind rezervarea denumirilor / numelor la registrul comerţului și conflictul acestora cu mărcile înregistrate la OSIM” – Lect. univ. dr. Sergiu Golub, prodecan, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; „Drepturile de proprietate intelectuală, obiect al transferurilor fiduciare?” – Lect. univ. dr. Felix Hodoș, Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș; avocat, Baroul București. Conferința se desfășoară între orele 10:00-14:30, în Sala Mare a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj (Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, 400094 Cluj-Napoca).

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons